Komercdarbība ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm
Izvēlētā organizācija: Aizsardzības ministrija
Īss apraksts:
Aizsardzības ministrijas izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm.  Speciālo atļauju (licenci) ir tiesīgi saņemt individuālie komersanti vai komercsabiedrības.  Licencētie komersanti militāro preču ražošanai saņem militārā ražotāja sertifikātu.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Direktīvas 2006/123/EK pakalpojums
Termiņš:
No 1 mēneša līdz 4 mēnešiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz:
1. Iesniegums (08.05.2012. MK noteikumu Nr.331 1.pielikums).
2. Dokuments, kas apliecina, ka komersantam pieder vai komersanta valdījumā, lietošanā vai saskaņā ar glabājuma līgumu ir glabātava, kurā komersants uzglabās stratēģiskas nozīmes preces, kā arī šīs glabātavas plānojums.
3. Dokuments, kas apliecina, ka glabātava ir aprīkota ar signalizāciju un signalizācija savienota ar centralizēto apsardzes pulti.
4. Saraksts par komersanta dalībniekiem, akcionāriem, prokūristiem, vadītājiem, amatpersonām un darbiniekiem, kuri tieši saistīti ar stratēģiskas nozīmes preču ražošanu, remontu, realizāciju, glabāšanu, transportēšanu, apsardzi vai attiecīgu pakalpojumu sniegšanu (norāda katras personas amatu un personas kodu). Sarakstam pievieno psihiatra un narkologa atzinumu par katras sarakstā iekļautās personas veselības stāvokli.
5. Komersanta darbinieku darba līgumu apliecinātas kopijas.
6. Informāciju par tām Eiropas Savienībs Kopējā militāro preču sarakstā minētajām preču grupām, ar kurām plānots veikt komercdarbību, vai apliecinājums, ka komersanta komercdarbība nebūs saistīta ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču saraksta sadaļā ML1, ML2, ML3 un ML4 minētajām precēm.
7. Apliecinājums, ka komersants atļauj Valsts ieņēmumu dienestam sniegt licencēšanas komisijai ziņas par komersanta nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu saistību izpildi.
Dokumenti jāiesniedz Aizsardzības ministrijas Licencēšanas komisijai (adrese: K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473) vai ar drošu elektronisko parakstu: kanceleja@mod.gov.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Aizsardzības ministrija
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67335119
Fakss: 67229150
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Valsts nodevas maksa
Valsts nodeva speciālās atļaujas licences saņemšanai 1280.58 euro apmērā

Valsts kase 90000050138;
konts: LV34TREL1060000929900
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Aizsardzības ministrija
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67335119
Fakss: 67229150
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki