Atļauja tirdzniecībai publiskās vietās

Pašvaldības administratīvajā teritorijā publiskās vietās ielu tirdzniecība un ielu tirdzniecības organizēšana ir atļauta tikai pašvaldības noteiktajās vietās un ar...

Dzīvnieku kapsētas reģistrācija

Lai dzīvnieku kapsēta varētu uzsākt darbību, tās valdītājam nepieciešams veikt kapsētas reģistrāciju PVD. Dzīvnieku kapsētas valdītājs iesniegumu dzīvnieku kapsētas...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA