Dzīvnieku kapsētas reģistrācija

Lai dzīvnieku kapsēta varētu uzsākt darbību, tās valdītājam nepieciešams veikt kapsētas reģistrāciju PVD. Dzīvnieku kapsētas valdītājs iesniegumu dzīvnieku kapsētas...

Ūdens resursu lietošanas atļauja

Ūdens resursu lietošanas atļauja nepieciešama darbībām, kuras saistītas ar regulāru virszemes un pazemes ūdeņu līmeņa , kvalitātes vai režīma maiņu, lai nodrošinātu...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA