Līdzekļu atlikumu ieguldīšana
Izvēlētā organizācija: Valsts kase
Īss apraksts:
Klienta rīcībā esošo naudas līdzekļu, kuri nav saņemti no valsts budžeta (Likuma par budžetu un finanšu vadību izpratnē), atlikuma ieguldīšanu kontā saskaņā ar noslēgtas Vienošanās par naudas līdzekļu atlikuma ieguldīšanu kontā nosacījumiem.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
•Lai ieguldītu līdzekļu atlikumus Valsts kasē, klients iesniedz Valsts kasei vēstuli par līdzekļu ieguldīšanu Valsts kasē, norādot līdzekļu ieguldīšanas veidu un līdzekļu izcelsmes veidu. Pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas un izskatīšanas Valsts kase ar klientu slēdz Pamatlīgumu par līdzekļu
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Vienošanās par naudas līdzekļu atlikuma ieguldīšanu kontā noslēgšana
Vienošanās par naudas līdzekļu atlikuma ieguldīšanu kontā saskaņošana un noslēgšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits https://www.kase.gov.lv/pakalpojumi/ieguldijumi