Bezprocentu obligāciju emisija
Izvēlētā organizācija: VALSTS KASE
Īss apraksts:
Bezprocentu obligācija ir īpašam mērķim paredzēts valsts vērtspapīrs, kam nav fiksētā ienākuma, kuru dzēš par tā nominālvērtību, kas neatrodas publiskajā apgrozībā, nav ieķīlājams un nav atsavināms.
Detalizēta informācija par dokumentu iesniegšanas kārtību ir pieejama Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājaslapā.
Bezprocentu obligācijas emitē tikai tad, ja PMLP ir pieņēmusi lēmumu par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu ārzemniekam un, ja ārzemnieks ir veicis bezprocentu obligāciju iegādes apmaksu no sev piederoša norēķinu konta, kas atvērts Latvijā reģistrētā kredītiestādē vai ārvalstu kredītiestādes filiālē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ārzemnieki
Termiņš:
Bezprocentu obligācijas emitē tikai tad, ja PMLP ir pieņēmusi lēmumu par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu ārzemniekam un, ja ārzemnieks ir veicis bezprocentu obligāciju iegādes apmaksu no sev piederoša norēķinu konta, kas atvērts Latvijā reģistrētā kredītiestādē vai ārvalstu kredītiestādē
Procesa apraksts
Cita informācija
Bezprocentu obligāciju emisija, pamatsummas atmaksa
Darījumu apstrāde un maksājuma veikšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums www.krajobligacijas.lv