Galvojumu izniegšana un uzraudzība
Izvēlētā organizācija: Valsts kase
Īss apraksts:
Valsts kase ir iesaistīta valsts galvojumu izsniegšanas procesā, nodrošinot iesniegto projektu riska izvērtējumu, riska uzcenojumu noteikšanu, sniedzot priekšlikumus aizdevumu līgumu projektiem, kā arī organizējot valsts galvojumu sniegšanas procesu. Pēc valsts galvojumu izsniegšanas Valsts kase uzskaita valsts galvojumu rezultātā radušās saistības, kā arīu regulāri publicē informāciju par kopējo galvoto parādu.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Kredītiestāde (finanšu institūcija), kura saņem valsts galvojumu par šādu pretendentu saistībām:
•Kapitālsabiedrības (valsts/pašvaldība >50% kapitāldaļas vai vairākas pašvaldības >65% kapitāldaļas)
•Komercdarbības atbalsta programmu īstenotāji
•Studiju un studējošo kredīta saņēmēji
Termiņš:
Valsts kase izvērtē galvojuma pretendenta iesniegtos dokumentus un sadarbībā ar nozares ministriju sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par galvojuma sniegšanu vai atteikumu sniegt galvojumu.
Procesa apraksts
Cita informācija
Galvojuma pretendenta pieteikšanās galvojuma iekļaušanai gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā
Lai pieteiktos uz galvojuma saņemšanu projektu īstenošanai, galvojuma pretendents vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta un gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta izstrādes un iesniegšanas termiņā (kas noteikts normatīvajos aktos) iesniedz nozares ministrijā vai citā centrālajā valsts iestādē šādus dokumentus:
1. pieteikumu galvojuma saņemšanai;
2. galvojuma pretendenta īstenojamā projekta biznesa plānu līdz plānotā galvojuma darbības beigām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums www.krajobligacijas.lv