Kontu apkalpošana
Izvēlētā organizācija: Valsts kase
Īss apraksts:
Kontu apkalpošana ietver konta atvēršanu citu Valsts kases pakalpojumu nodrošināšanai, slēgšanu un citas darbības. Plašāka informācija pieejama Valsts kases tīmekļvietnē (https://www.kase.gov.lv/pakalpojumi/konti)
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, komercsabiedrības un citas privāto tiesību juridiskās personas, kas no valsts budžeta iestādes saņem dotāciju vai mērķdotāciju uz līguma pamata vai tiesību akta deleģējuma kārtībā kā līdzekļu nodrošinājumu konkrēta valsts pārvaldes uzdevuma izpildei
Termiņš:
Informāciju par konta atvēršanu, slēgšanu vai nosaukuma maiņu var saņemt, zvanot darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 pa tālruni 67094368 vai sūtot e-pastu biud@kase.gov.lv.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pieteikuma iesniegšana
Pieteikuma par atvēršanu, slēgšanu vai rekvizītu maiņu iesniegšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits https://www.kase.gov.lv/pakalpojumi/konti
3. solis / Pieteikuma izpilde
Konta atvēršana, slēgšana, rekvizītu maiņa
Maksājumi: Skatīt maksājumus