Atzinums par iezīmēto (marķēto) naftas produktu atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
VID Muitas pārvaldes Muitas laboratorijā iesniegtajam marķētās (iezīmētās) degvielas paraugam tiek noteikts marķiera – ķīmiskās vielas N-etil-N-2-(1-izobutoksietoksi)etilazo-benzol-4-amīna (Solvent Yellow 124) un sarkanās krāsvielas N-etil-1-(4-fenilazofenilazo)naftil-2-amīns (Solvent Red 19) / vai zilās krāsvielas 1,4-bis(butilamino)-9,10-antrahinons (Solvent Blue 35) saturs, kā arī naftas produkta parauga blīvums 15ºC temperatūrā.
Pamatojoties uz testēšanas rezultātiem, tiek izsniegts atzinums par iesniegtā parauga atbilstību (vai neatbilstību) spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Akcīzes preču noliktavas turētājs, kuram ir piešķirtas tiesības veikt naftas produktu marķēšanu – atbilstoši MK 2007.gada 31.jūlija noteikumu Nr.525 „Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa” 21.panta nosacījumiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
2
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Parauga un dokumentu iesniegšana VID Muitas laboratorijā.
Jāiesniedz:
1) Pieprasījums atzinuma saņemšanai - Muitas laboratorijas izstrādāta forma, ko aizpilda, iesniedzot preču paraugus;
2) Naftas produktu marķēšanas (iezīmēšanas) akts (akcīzes preču noliktavas turētāja izstrādāta forma);
3) Akts par paraugu ņemšanu (akcīzes preču noliktavas turētāja izstrādāta forma). Papildus vēlams iesniegt izcelsmi un kvalitāti apliecinošus dokumentus.
Akcīzes preču noliktavas turētājs, tās pārstāvis, vai kurjers, lai nodotu iezīmēto (marķēto) naftas produktu paraugu testēšanai VID Muitas pārvaldes Muitas laboratorijā, vēršas VID  Talejas ielā 1, Rīgā informācijas centrā ar lūgumu iesniegt paraugu testēšanai laboratorijā. Informācijas centrs telefoniski sazinās ar Muitas laboratorijas darbinieku, kurš pakalpojuma saņēmēju ielaiž paraugu pieņemšanas telpā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VID Muitas pārvaldes Muitas laboratorija
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Kontakttālruņi: 67120963; 67121132
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atzinums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu tiek nosūtīts elektroniski uz komersanta norādīto e-pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA