Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē
Izvēlētā organizācija: VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
Īss apraksts:
E-pakalpojumā iespējams iegūt pašvaldību informāciju par aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli un veikt tā apmaksu.
E-pakalpojuma lietotājs var iegūt informāciju un veikt apmaksu tikai par tiem nekustamajiem īpašumiem, uz kuriem lietotājam Zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības. Gadījumā, ja nekustamais īpašums ir reģistrēts kā kopīpašums, informāciju par nekustamo īpašumu var iegūt katrs īpašnieks. Pakalpojums nav pieejams nekustamā īpašuma īpašnieku pilnvarotajām personām un juridiskām personām.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Pieejams visiem lietotājiem visu diennakti.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma uzsākšana
Lai uzsāktu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties, izmantojot internetbanku autentifikāciju, eID vai droša elektroniskā paraksta viedkarti, un iepazīties ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lai samaksātu nekustamajam īpašumam aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa summu, poga “Maksāt” jānospiež vai nu pie konkrētā īpašuma, vai arī pie visu īpašumu kopsummas - gadījumā, ja lietotājam ir vairāki īpašumi.
Nekustamā īpašuma nodokli ir iespējams samaksāt par visu gadu vai, piemēram, par ceturksni, norādot attiecīgo summu.
Lai apskatītu un/vai lejupielādētu pašvaldību sagatavotos maksāšanas paziņojumus, e-pakalpojumā jāatver sadaļa “Maksāšanas paziņojumi”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus