Sezonas laukstrādnieki
Izvēlētā organizācija: LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Īss apraksts:
2014.gada 1.jūnijā tika ieviests sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms, kas būtiski samazināja nodokļu slogu tiem cilvēkiem, kas nodarbināti tieši sezonas rakstura darbos augļkoku, ogulāju un dārzeņu audzēšanā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā.

Lauku atbalsta dienests atgādina, ka, līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī šogad no 1.aprīļa līdz 30.novembrim Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) ir pieejams e-pakalpojums "Sezonas laukstrādnieki". Pakalpojums būtiski atvieglo darba devējiem sezonas strādnieku uzskaiti, darba algas un nodokļu aprēķināšanu kā arī atskaišu sagatavošanu, kas nepieciešamas Valsts ieņēmumu dienestam (VID).

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis ir 15 procentu apmērā no laukstrādnieka nopelnītā atalgojuma, bet ne mazāks kā 0,70 eiro par katru nostrādāto dienu. Persona, kura maksā sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokli, kļūst sociāli apdrošināta pensijai, ja pie visiem darba devējiem nopelnītais ienākums mēnesī pārsniedz 70 eiro.

Maksimālais termiņš, kurā laikstrādniekam varēs piemērot sezonas laukstrādnieka ienājuma nodokļa režīmu, nevarēs pārsniegt 65 nostrādātās dienas un saņemto ienākumu maksimālais apmērs nevarēs pārsniegt 3000 euro.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Šis nodokļa režīms attieksies tikai uz tiem laukstrādniekiem, kas nodarbināti tieši sezonas rakstura darbos no kārtējā gada 1.aprīļa līdz 30.novembrim.
Termiņš:
Kārta atvērta 01.04.2017.-30.11.2017.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sezonas laukstrādnieku reģistrācijai darba devēji izmanto Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektronisko pieteikšanās sistēmu, tajā reģistrējot ienākumu gūšanas dienu, noslēgto līgumu formu un sezonas laukstrādniekiem aprēķināto atlīdzību par darbu.

EPS ir nodrošināta iespēja lauksaimniekiem (darba devējiem) iegūt apkopotā veidā visus mēneša laikā ievadītos datus un aprēķināto nodokļa apmēru, lai tos iesniegtu Valsts ieņēmumu dienestā (VID) standartizētā formā vienu reizi mēnesī.

Sīkāka informācija kā kļūt par LAD EPS lietotāju ir atradama mājas lapā www.lad.gov.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā LAD e-pakalpojums
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Darba devējs reizi mēnesī 5 darba dienu laikā pēc ienākuma gūšanas mēneša pēdējās dienas apstiprina un iesniedz VID darba devēja ziņojumu par pāskata mēnesī lauksaimniecības sezonas darbos nodarbinātajām personām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā LAD e-pakalpojums

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA