Ziņas par darba ņēmējiem
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Darba devējs VID iesniedz ziņas par darba ņēmējiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Darba devējs – gan juridiska, gan fiziska persona.
Termiņš:
Ziņas iesniedz ne vēlāk kā vienu stundu, pirms persona uzsāk darbu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Darba devējs iesniedz ziņas par darba ņēmējiem, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).
Ministru kabineta 07.09.2010. noteikumi Nr.827 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” 1.pielikums.
Ziņas par darba ņēmējiem iesniedz ne vēlāk kā vienu dienu pirms darba ņēmējs uzsāk darbu, ja ziņas tiek sniegtas papīra formā, vai ne vēlāk kā vienu stundu, pirms persona uzsāk darbu, ja ziņas tiek sniegtas elektroniski Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā.
Ziņas par darba ņēmējiem, kuri ir mainījuši vai zaudējuši likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteikto darba ņēmēja statusu, iesniedz triju darbdienu laikā pēc tam, kad persona ir mainījusi vai zaudējusi darba ņēmēja statusu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA