Pievienotās vērtības nodokļa grupas reģistrācija
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Reģistrēt VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju  reģistrā PVN grupu, t.i., divu vai vairāku nodokļu maksātāju grupu, kas atbilst Pievienotās vērtības nodokļa likuma nosacījumiem un izveidota uz PVN grupas dibināšanas līguma pamata savstarpēju darījumu veikšanai iekšzemē.
PVN grupas dalībnieki var būt:
- reģistrēti nodokļa maksātāji;
- maksimālais dalībnieku skaits PVN grupā nav ierobežots;
- vismaz viena PVN grupas dalībnieka ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējos 12 kalendārajos mēnešos līdz mēnesim, kad iesniegts iesniegums PVN grupas reģistrācijai ir  355 700 EUR;
- kapitālsabiedrības, kuras ietilpst vienā koncernā atbilstoši Koncerna likumam, ārvalsts komersanta (juridiskās personas) filiāle LR − ar nosacījumu, ka šis ārvalsts komersants atbilstoši Koncernu likumam ir tā paša koncerna sastāvā, kurā ietilpst pārējie PVN grupas dalībnieki;
- ja starp PVN grupas dalībniekiem ir noslēgts PVN grupas dibināšanas līgums, kurā norādīts galvenais uzņēmums;
- ja PVN grupas dalībnieki ir sasniedzami to juridiskajā adresē.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē VID Klientu apkalpošanas centrā; Valsts ieņēmuma dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā vai e-pastā, izmantojot drošu elektronisko parakstu.
Lai PVN grupu reģistrētu VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, VID:
1. jāiesniedz reģistrācijas iesniegumu (Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumu Nr.17 „Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 2.pielikums "Iesniegums reģistrācijai VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā"). Iesnieguma ailē "Nosaukums" pirms grupas nosaukuma jānorāda PVN grupa;
2. jāiesniedz Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumu Nr.537 "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā" 2.pielikums "Nodokļu maksātāja (valsts institūcijas vai cita subjekta) reģistrācijas lapa";
3. jāiesniedz PVN grupas dibināšanas līguma oriģināls;
4. jāuzrāda iesniedzēja personas apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).
Pievienojot esošajai PVN grupai jaunu dalībnieku, PVN grupas galvenais uzņēmums VID iesniedz:
1. brīvā formā sagatavotu iesniegumu par jauna dalībnieka pievienošanu esošajai PVN grupai, kuru paraksta galvenais uzņēmums un PVN grupai pievienojamā apliekamā persona;
2. attiecīgi grozītu PVN grupas dibināšanas līguma oriģinālu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Aizkrauklē
VID klientu apkalpošana Alūksnē
VID klientu apkalpošana Balvos
VID klientu apkalpošana Bauskā
VID klientu apkalpošana Cēsīs
Parādīt visus...
E-pasts vid@vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA