Pārmaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un kļūdaini ieskaitīto maksājumu atmaksa
Izvēlētā organizācija: Vārkavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Tiek izskatīti nodokļu maksātāju iesniegumi par maksājumu koriģēšanu, pārmaksāto nodokļa summu atmaksāšanu, kā arī pārmaksu pārcelšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu Vārkavas novada domē jāiesniedz motivēts iesniegums, maksājuma uzdevuma kopija (ja nepieciešams veikt maksājuma korekciju), pilnvarotajām personām - pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei www.latvija.lv
Klātiene Domes kanceleja un sekretariāts
Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5335
Tālrunis: 65329632, 28239646
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@varkava.lv
Cits Pakalpojumu var pieprasīt un saņemt, izmantojot pasta pakalpojumus. Vēstules jāadresē: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV - 5335
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iesniegums tiek izskatīts 22 darba dienu laikā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts dome@varkava.lv
Cits
Iestāžu tālruņu numuri pieejami Vārkavas novada pašvaldības mājaslapā, sadaļā pašvaldība, struktūra un kontakti, pagasta pārvalžu kontakti, pašvaldības iestāžu kontakti.
Pakalpojumu var pieprasīt un saņemt, izmantojot pasta pakalpojumus. Vēstules jāadresē: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV - 5335