Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa parādu neesamību
Izvēlētā organizācija: Vārkavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Izziņu izsniedz pēc nodokļa maksātāja pieprasījuma, galvenokārt, iesniegšanai dalībai valsts vai pašvaldību organizētajās iepirkumu procedūrās, konkursos, valsts institūcijās (Finanšu ministrija, VID), kredītiestādēm, notāram, tiesas iestādēm u.c.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Izziņa tiek izsniegta 5 darba dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Pilnvarotajai personai pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu klātienē, notariāli apliecināta pilnvaras kopija, ja sūta pa pastu).

Maksas pakalpojums: 0.70 EUR par katru izziņu.

Maksājumu var veikt Vārkavas novada domes kasē vai pārskaitot uz bankas kontu:
Vārkavas novada dome
Konta numurs: LV31UNLA0026000130410
Banka: SEB banka
Kods: UNLALV2X
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei www.latvija.lv
Klātiene Domes kanceleja un sekretariāts
Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5335
Tālrunis: 65329632, 28239646
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@varkava.lv
Cits Pakalpojumu var pieprasīt un saņemt, izmantojot pasta pakalpojumus. Vēstules jāadresē: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV - 5335
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iesniegums tiek izskatīts un izziņa sagatavota 5 darba dienu laikā pēc pašvaldības nodevas samaksāšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Domes kanceleja un sekretariāts
Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5335
Tālrunis: 65329632, 28239646
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@varkava.lv
Cits Pakalpojumu var pieprasīt un saņemt, izmantojot pasta pakalpojumus. Vēstules jāadresē: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV - 5335