Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam
Izvēlētā organizācija: Vārkavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Informācijas par nodokļu nomaksu sagatavošana.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji (fiziskas un juridiskas personas), nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju pilnvarotās personas, valsts, pašvaldības institūcijas un valsts amatpersonas (normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Informācija tiek sniegta uz pieprasītāja rakstiska iesnieguma pamata. Saņemot informatīvu vēstuli klātienē, jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotajai personai - pilnvarojuma dokumentu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei www.latvija.lv
Klātiene Domes kanceleja un sekretariāts
Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5335
Tālrunis: 65329632, 28239646
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@varkava.lv
Cits Pakalpojumu var pieprasīt un saņemt, izmantojot pasta pakalpojumus. Vēstules jāadresē: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV - 5335
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Informācija tiek sagatavota 22 darba dienu laikā un nosūtīta uz iesnieguma norādīto adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts dome@varkava.lv
Cits Pakalpojumu var pieprasīt un saņemt, izmantojot pasta pakalpojumus. Vēstules jāadresē: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV - 5335