Maksāšanas paziņojuma par aprēķināto NĪN saņemšana (Ludzas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ludzas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Maksāšanas paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana maksātājam vai viņa pilnvarniekam par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Pašvaldības par NĪN apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas pieprasīšana
Pakalpojums tiek sniegts likuma noteiktajā kārtībā bez pieprasīšanas. Maksāšanas paziņojuma nesaņemšanas gadījumā, maksāšanas paziņojuma nosūtīšanai uz faktisko dzīvesvietu, maksāšanas paziņojuma elektroniskai nosūtīšanai - NĪN maksātājs pakalpojumu pieprasa rakstiski:
1) klātienē;
2) pa pastu;
3) elektroniski e-pastā;
4) elektroniski, izmantojot pašvaldības oficiālo elektronisko adresi.
Iesniedzot dokumentus elektroniski (e-pasts vai e-adrese), tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Nekustamais īpašums
Klātiene Ludzas novada pašvaldība
Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
Tālrunis: 65707400
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@ludza.lv
Pasts Ludzas novada pašvaldības pasta adrese
Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits Ludzas novada pašvaldības oficiālā elektroniskā adrese
2. solis / Maksāšanas paziņojuma nosūtīšana
Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli tiek atkārtoti izsniegts vai nosūtīts, atbilstoši iesniegumā norādītajam saņemšanas veidam.
Informācija par aprēķināto nodokli (maksāšanas paziņojums), maksājumu informācija un nodokļa kontu stāvoklis ir pieejama arī vietnē: www.epakalpojumi.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ludzas novada pašvaldība
Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
Tālrunis: 65707400
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki