Informācijas sniegšana par pieejamo Valsts un Eiropas Savienības atbalstu uzņēmējdarbības un inovācijas attīstībai
Izvēlētā organizācija: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Īss apraksts:
Informācijas sniegšana par LIAA administrētajām Eiropas Savienības fondu atbalsta programmām, to mērķiem, uzdevumiem, par iespējām pieteikties finansējuma saņemšanai, par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta ieviešanu, noslēguma pārskata sagatavošanu un citiem saistītajiem jautājumiem. Informācijas sniegšana par citu iestāžu piedāvātajām atbalsta programmām komersantiem
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš – saskaņā ar Iesniegumu likumā un Informācijas atklātības likumā noteikto.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai piedalītos LIAA rīkotajos semināros, jāaizpilda pieteikšanās veidlapa, kas atrodas LIAA mājas lapā. Semināri notiek LIAA mājas lapā norādītajā laikā.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš – saskaņā ar Iesniegumu likumā un Informācijas atklātības likumā noteikto.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1011
Tālrunis: +371 67039499
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1011
Tālrunis: +371 67039499
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA