Vājpiena pulvera realizācija
Izvēlētā organizācija: LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Īss apraksts:
Lauku atbalsta dienests paziņo, ka pamatojoties uz Komisijas Īstenošanas Regulu (ES) 2016/2080 tiek uzsākta 643 tonnu intervences vājpiena pulvera pārdošana konkursa procedūrā.
Intervences mērķis ir atbalstīt piena produktu tirgus cenas, nosakot tiem garantēto cenu, ja tie atbilst noteiktajām kvalitātes prasībām un tiek uzsākta intervences vājpiena pulvera pārdošana konkursa procedūrā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pieteikumus konkursam var iesniegt tikai tie pretendenti, kas ir piereģistrējušies Lauku atbalsta dienesta Klientu reģistrā.
Termiņš:
Kārta atvērta 13.12.2017.-16.01.2018.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pieteikums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:
Lauku atbalsta dienestam, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981
[norāda konkursa termiņu] konkursam
“PIETEIKUMS VĀJPIENA PULVERA PĀRDOŠANAI KONKURSA PROCEDŪRĀ”
Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Austrumlatgales RLP
Dienvidkurzemes RLP
Dienvidlatgales RLP
Klientu apkalpošanas daļa Rīgā
Lielrīgas RLP
Parādīt visus...
E-pasts lad@lad.gov.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Vājpiena pulveris ir iepakots 25 kg maisos, kas atbilst standartam EN 770, un novietots uz koka paletēm pa 40 maisiem.
Lauku atbalsta dienests nodrošina vājpiena pulvera piegādi uz paliktņiem līdz intervences noliktavas kravas telpai vai iekraušanu ar elektrisko iekrāvēju kravas automobilī.
Maksājumi: Skatīt maksājumus

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA