Eiropas Savienības atbalsts - Tirgus veicināšanas pasākumi
Izvēlētā organizācija: Lauku atbalsta dienests
Īss apraksts:
Lauku atbalsta dienests (LAD)

Tirgus pasākumu ietvaros šobrīd sniedz atbalstu šādiem pasākumiem:
Atbalsts ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā;
Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju atzīšana;

Precīzāka informācija: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/


Kārta šobrīd noslēgusies:
Piens un augļi skolai;
Atbalsts biškopības nacionālajai programmai;
Cūkgaļas privātā uzglabāšana;
Zvejas produktu uzglabāšanas atbalsts;
Informatīvie un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem;
Piena produktu privāta uzglabāšana;
Atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs ("Augļi skolai");
Informācijas un veicināšanas pasākumi;
Vājpiena pulvera realizācija;
Vājpiena pulvera intervences iepirkums;
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Informāciju par katra pasākuma kārtas pieejamību skatīties LAD mājaslapā:
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešams aizpildīt atbilstošās veidlapas.
Uz atbalstu var pieteikties pretendents, kas ir reģistrēts kā klients Lauku atbalsta dienestā. Sīkāka informācija, kā kļūt par LAD klientu, pieejama mājas lapā (www.lad.gov.lv)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā LAD e-pakalpojums
Klātiene
Austrumlatgales RLP
Dienvidkurzemes RLP
Klientu apkalpošanas daļa Rīgā
Lielrīgas RLP
Viduslatvijas RLP
Parādīt visus...
E-pasts lad@lad.gov.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc projekta iesnieguma izvērtēšanas atbilstoši noteiktajiem kritērijiem Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt atbalstu.
1. LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu;
2. Projekta realizēšana un finansējuma saņemšana, izpildot atbalsta nosacījumus atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem;
3. Projekta uzraudzība.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā LAD e-pakalpojums
Pasts
LAD Dienvidkurzemes RLP
LAD Dienvidlatgales RLP
LAD Lielrīgas RLP
LAD Viduslatvijas RLP
LAD Zemgales RLP
Parādīt visus...