Muitas procedūra – eksports
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Muitas procedūru – eksports - piemēro Savienības precēm, ko paredzēts izvest no Savienības muitas teritorijas.
Savienības preces ir preces, kas ietilpst jebkurā no šādām kategorijām:
a) preces, kas ir pilnībā iegūtas Savienības muitas teritorijā un nesatur preces, kuras ievestas no valstīm vai teritorijām ārpus Savienības muitas teritorijas;
b) preces, kas Savienības muitas teritorijā ievestas no valstīm vai teritorijām ārpus Savienības muitas teritorijas un ir laistas brīvā apgrozībā;
c) preces, kas iegūtas vai ražotas Savienības muitas teritorijā vai nu tikai no precēm, kuras minētas b) apakšpunktā, vai no precēm, kuras minētas a) un b) apakšpunktā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kas izvedot uzrāda preces, preču uzrādīšanas laikā izvešanas muitas iestādē veic šādas darbības:
a) norāda eksporta deklarācijas numuru MRN;
b) norāda visas neatbilstības starp deklarētajām un eksportam izlaistajām precēm un uzrādītajām precēm, tostarp gadījumus, kad preces atkārtoti iepakotas vai iepildītas konteinerā pirms to uzrādīšanas izvešanas muitas iestādē;
c) ja uzrāda tikai daļu no precēm, uz kurām attiecas eksporta deklarācija, persona, kas uzrāda preces, norāda arī faktiski uzrādīto preču daudzumu.
Tomēr, ja minētās preces uzrāda iepakojumos vai kā konteinerkravu, persona paziņo iepakojumu skaitu, bet  konteinerkravas gadījumā – konteineru identifikācijas numurus.
Eksportam deklarētās preces var uzrādīt citā izvešanas muitas iestādē, nevis tajā, kas deklarēta eksporta deklarācijā. Ja faktiskā izvešanas muitas iestāde atrodas citā dalībvalstī, nevis sākotnēji deklarētajā, minētā muitas iestāde pieprasa eksporta deklarācijas ziņas eksporta muitas iestādei.
Izvešanas muitas iestādē (uz robežas) parastā kārtībā atļauts deklarēt preces, uz kurām neattiecas aizliegumi vai ierobežojumi un kuru vērtība uz vienu sūtījumu un uz vienu deklarētāju nepārsniedz 3000 EUR.
Izvešanas deklarāciju elektroniski iesniedz EMDAS, izmantojot komersanta lietotāja saskarni.
Izvešanas deklarācija papīra formātā tiek iesniegta tikai atkāpšanās režīmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID Muitas pārvaldes Daugavpils preču stacijas MKP
VID Muitas pārvaldes Jelgavas MKP
VID Muitas pārvaldes Kārsavas MKP
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Grebņevas MKP (muitas iestādes kods 0721)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Indras MKP (muitas iestādes kods 0817)
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID Muitas pārvaldes Daugavpils preču stacijas MKP
VID Muitas pārvaldes Jelgavas MKP
VID Muitas pārvaldes Kārsavas MKP
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Grebņevas MKP (muitas iestādes kods 0721)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Indras MKP (muitas iestādes kods 0817)
Parādīt visus...