Atļauja izmantot atbrīvojumu no vispārējā galvojuma
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Atļauju izmantot atbrīvojumu no vispārējā galvojuma izsniedz personai, kura atbilst šādiem nosacījumiem:
• persona veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā;
• personai nav muitas vai nodokļu noteikumu pārkāpumu;
• persona regulāri izmanto attiecīgās muitas procedūras vai pagaidu uzglabāšanu vai
•  persona atbilst praktiskās kompetences vai profesionālās kvalifikācijas standartiem;
• personai ir atbilstoša komerciālas un pārvadājumu uzskaites pārvaldības sistēma;
• personai ir pietiekami labs finansiālais stāvoklis, lai segtu saistības, ko nesedz galvojums;
• persona atbilst finansiālās maksātspējas kritērijam.

Detalizētāka informācija par vispārējā galvojuma atļauju (atbrīvojumu no vispārējā galvojuma) ir pieejama VID tīmekļvietnē (https://www.vid.gov.lv) sadaļā Muita – Muitas atļaujas – Muitas galvojumi.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Persona veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā un ir reģistrēta EORI sistēmā.
Termiņš:
Lēmumu pieņem 120 dienu laikā.
Termiņš lēmuma pieņemšanai var tikt pagarināts, ievērojot Regulas Nr.952/2013, Regulas Nr.2015/2446 un Regulas Nr.2015/2447 nosacījumus.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju izmantot atbrīvojumu no vispārējā galvojuma, uzņēmējs (pieteikuma iesniedzējs) iesniedz pieteikumu un ar to saistītos dokumentus.

Pieteikumu aizpilda un iesniedz elektroniski - Eiropas Savienības centrālajā Muitas lēmumu sistēmā (CDS - EU Trader portal).
1. Lai pieteiktu lietotāja tiesības Muitas lēmumu sistēmas (CDS - EU Trader portal) izmantošanai, uzņēmējs (pieteikuma iesniedzējs) Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā iesniedz iesniegumu par Eiropas Komisijas Muitas lēmumu sistēmas (CDS – EU Trader Portal) lietotāju saraksta noteikšanu.
2. Pieteikuma iesniedzējs Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes sadaļā “EDS” zem nosaukuma “Pieslēgties Eiropas informācijas sistēmām”, izmantojot funkcionālu pogu “Muitas lēmumu sistēma (CDS - EU Trader portal)”, pieslēdzas Muitas lēmumu sistēmai (CDS - EU Trader portal)
3. Pieteikuma iesniedzējs aizpilda pieteikumu un pievieno ar pieteikumu saistītos dokumentus.

Muitas iestāde 30 dienu laikā pārbauda, vai ir izpildīti visi pieteikuma pieņemšanas nosacījumi. Par pieteikuma pieņemšanu muitas iestāde paziņo pieteikuma iesniedzējam Muitas lēmumu sistēmā (CDS - EU Trader portal).

Ja nosacījumi pieteikuma pieņemšanai nav izpildīti, pieteikuma iesniedzējam vēlākais 30 dienu laikā jānovērš nepilnības vai muitas iestāde pieteikumu nepieņem izskatīšanai un par to paziņo tā iesniedzējam Muitas lēmumu sistēmā (CDS - EU Trader portal).

Pieteikuma pieņemšanas datums ir datums, kad muitas iestāde ir saņēmusi visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju.

Visa informācijas apmaiņa saistībā ar pieteikuma pieņemšanu un izskatīšanu un atļaujas izsniegšanu un pārvaldību tiek veikta Muitas lēmumu sistēmā (CDS - EU Trader portal).
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par atļauju izmantot atbrīvojumu no vispārējā galvojuma izsniegšanu pieteikuma iesniedzējam paziņo elektroniski – Eiropas Savienības centrālajā Muitas lēmumu sistēmā (CDS - EU Trader portal).
Pieteikuma iesniedzējs Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes sadaļā “EDS” zem nosaukuma “Pieslēgties Eiropas informācijas sistēmām”, izmantojot funkcionālu pogu “Muitas lēmumu sistēma (CDS - EU Trader portal)”, pieslēdzas Muitas lēmumu sistēmai (CDS - EU Trader portal).
Maksājumi: Skatīt maksājumus