Muitas procedūra - uzglabāšana muitas noliktavā
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Saskaņā ar muitas noliktavas procedūru ārpussavienības preces var uzglabāt telpās vai jebkurā citā vietā, ko šai procedūrai atļāvuši izmantot muitas dienesti un kas ir muitas uzraudzībā ("muitas noliktavas").
Saskaņā ar uzglabāšanas procedūru ārpussavienības preces var uzglabāt Savienības muitas teritorijā, nepiemērojot tām  ievedmuitas nodokli, citus maksājumus saskaņā ar citiem attiecīgiem spēkā esošiem noteikumiem, tirdzniecības politikas pasākumus, ciktāl ar tiem nav aizliegta preču ievešana Savienības muitas teritorijā vai izvešana no tās.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Muitas noliktava ir muitas uzraudzībā esoša vieta (telpas, teritorija), kuras darbībai tiek izsniegta atļauja. Muitas noliktavas procedūrā preces var atrasties neierobežoti ilgu laiku.
Muitas noliktavā var uzglabāt:
1)  ārpussavienības preces, piemērojot tām muitas noliktavas procedūru. Uzglabāšanas laikā ārpussavienības precēm nepiemēro ievedmuitas nodokli, PVN, akcīzes nodokli un tirdzniecības politikas pasākumus (atļaujas, licences, kvotas u.c.).
2)  Savienības preces, ja ir ekonomiska vajadzība un netiek traucēta muitas uzraudzība. Savienības preču uzglabāšanai nepieciešama muitas atļauja (norāde muitas noliktavas darbības atļaujā), tām nepiemēro muitas noliktavas procedūru.
Muitas noliktavas veidi:
Publiskā noliktavā jebkura persona var novietot preces, piemērojot muitas noliktavas procedūru. Persona, kas piemēro muitas noliktavas procedūru un novieto preces, ir procedūras izmantotājs. Privātā muitas noliktavā preces var novietot tikai pats muitas noliktavas turētājs.
Novietojot ārpussavienības preces muitas noliktavā, procedūras izmantotājs vai tā pārstāvis, piesakot precēm muitas noliktavas procedūru, iesniedz muitas deklarāciju muitas noliktavas turēšanas atļaujā norādītajā piemērošanas muitas iestādē.
Muitas deklarācijas veidi muitas noliktavas procedūrai:
• standarta muitas deklarācija,  vienkāršota muitas deklarācija (elektroniska C tipa deklarācija, nepieciešama muitas atļauja) vai ieraksts deklarētāja reģistros (muitas deklarācija ir ieraksts deklarētāja elektroniskā uzskaitē, nepieciešama muitas atļauja).
Komersanti muitas procedūras - uzglabāšana muitas noliktavā -  noformēšanai izmanto EMDAS komersanta moduli.
Muitas noliktavas procedūru noslēgšana
- piemērojot nākošo muitas procedūru (piemēram, laišana brīvā apgrozībā, ievešana pārstrādei, tranzīts u.c.);
- izvedot ārpus Savienības muitas teritorijas – reeksports;
- iznīcinot;
- atsakoties par labu valstij.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID Muitas pārvaldes Daugavpils preču stacijas MKP
VID Muitas pārvaldes Liepājas ostas MKP
VID Muitas pārvaldes Rēzeknes II MKP
VID Muitas pārvaldes Rīgas MKP daļas Lidostas MKP (muitas iestādes kods 0240)
VID Muitas pārvaldes Rīgas MKP daļas Rīgas brīvostas MKP (muitas iestādes kods 0210)
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID Muitas pārvaldes Daugavpils preču stacijas MKP
VID Muitas pārvaldes Liepājas ostas MKP
VID Muitas pārvaldes Rēzeknes II MKP
VID Muitas pārvaldes Rīgas MKP daļas Lidostas MKP (muitas iestādes kods 0240)
VID Muitas pārvaldes Rīgas MKP daļas Rīgas brīvostas MKP (muitas iestādes kods 0210)
Parādīt visus...