Preču izcelsmi vai statusu apliecinošie sertifikāti
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Preču izcelsmi vai statusu apliecinošu dokumentu apstiprināšana, lai pierādītu no Latvijas eksportēto preču izcelsmi un gūtu priekšrocības muitas nodokļa preferenciālo likmju piemērošanā valstī, kurā preces tiks importētas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no pieteikuma veidlapas saņemšanas brīža.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, elektroniski (iesniedzot dokumentus uz e-pasta adresi) vai pa pastu.
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
1) Kustības sertifikāta EUR.1 veidlapa;
2) Kustības sertifikāta EUR.MED veidlapa;
3) Sertifikāta FORM A veidlapa;
4) Statusu apliecinošā sertifikāta A.TR veidlapa.
Veidlapas drukātā veidā ar unikāliem reģistrācijas numuriem ir pieejamas VID Muitas pārvaldē.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) Dokumenti, kas apliecina attiecīgo izstrādājumu izcelsmi vai statusu atbilstoši konkrētās tirdzniecības vienošanās prasībām;
2) eksportējamo preču pavaddokumenti (rēķins, transporta pavadzīme).
Starptautiskās tirdzniecības vienošanās (tirdzniecības vienošanos saraksts ir publicēts Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapas sadaļā  Muita-Muitas tarifu piemērošana-Preču izcelsme)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VID Muitas pārvalde Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļa
VID Muitas pārvaldes Kurzemes MKP daļa
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļa Rīgas iela 4/6, Daugavpilī
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Preču eksporta brīdī, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no pieteikuma veidlapas saņemšanas brīža. Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VID Muitas pārvalde Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļa
VID Muitas pārvaldes Kurzemes MKP daļa
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļa Rīgas iela 4/6, Daugavpilī
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA