Atzītā eksportētāja atļauja
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Personu, kuras vēlas patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi, atbilstības Ministru kabineta noteikumu prasībām izvērtēšana, atzītā eksportētāja statusa piešķiršana un pilnvaras patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi izsniegšana.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Komersanti, kuri ir reģistrēti Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā un eksportē preces, kas saskaņā ar tirdzniecības vienošanos atbilst izcelsmes iegūšanas kritērijiem.
Termiņš:
30 dienu laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai izmantojot elektroniskās datu apstrādes metodes.
Jāiesniedz:
1) Iesniegums atzītā eksportētāja statusa piešķiršanai un pilnvaras saņemšanai;
2) eksportējamo preču saraksts, kurā norādīts preču apraksts un Kombinētās nomenklatūras kods;
3) preču ražošanā izmantojamo izejvielu saraksts, kurā norādīta izejvielu izcelsme;
4) ražošanas procesa tehnoloģiskais apraksts;
5) ja nepieciešams saskaņā ar tirdzniecības vienošanos - citi dokumenti, kas apliecina preces atbilstību izcelsmes nosacījumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978