Lēmums par drošības naudas atmaksu vai ieskaitīšanu valsts budžetā kritisku tarifa kvotu, pagaidu antidempinga vai pagaidu kompensācijas maksājuma gadījumos
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Noformējot muitas deklarāciju un tajā piesakot kritisku tarifu kvotu, kā arī izlaižot brīvā apgrozībā preces, kurām piemērojami pagaidu antidempinga un/vai pagaidu kompensācijas maksājumi, VID deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā tiek iemaksāta drošības nauda iespējamā muitas maksājumu parāda segšanai. Kopā ar muitas deklarāciju preču importētājs iesniedz iesniegumu par drošības naudas atmaksāšanu. Saņemot no Eiropas Komisijas tarifu kvotas piešķiršanas rezultātu (kvota piešķirta pilnā apmērā, daļēji vai netiek piešķirta) vai gadījumos, kad pieņemta Regula par galīga antidempinga vai kompensācijas maksājuma piemērošanu vai atmaksāšanu, tiek pieņemts attiecīgs lēmums par VID depozīta kontā iemaksātās drošības naudas atmaksu vai ieskaitīšanu valsts budžetā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
1) 30 dienu laikā pēc tarifu kvotas piešķiršanas rezultāta saņemšanas no Eiropas Komisijas;
2) divu mēnešu laikā no dienas, kad Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicēta regula, ar ko nosaka galīga antidempinga vai galīga kompensācijas maksājuma piemērošanu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iemaksājot drošības naudu VID deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā, preču importētājs iesniedz iesniegumu, kurā norāda nodokļu maksātāja bankas rekvizītus drošības naudas atmaksas ieskaitīšanai. Lēmumi tiek pieņemti, saņemot informāciju no Eiropas Komisijas. Pakalpojums nav atsevišķi jāpieprasa.

Nepieciešamie dokumenti: Iesniegums par VID deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā iemaksātās drošības naudas atmaksu ar norādītiem nodokļu maksātāja bankas rekvizītiem, ko iesniedz kopā ar muitas deklarāciju un attiecīgās muitas procedūras piemērošanai nepieciešamajiem dokumentiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978