Pievienotās vērtības nodokļa taksācijas perioda deklarācija
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Lai nodrošinātu PVN uzskaitīšanu un veiktu kvalitātes un datu ticamības novērtējumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziskā vai juridiskā persona vai ar līgumu vai norunu saistīta šādu personu grupa, vai šādas grupas pārstāvis, kas veic saimniecisko darbību un ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāsagatavo un jāiesniedz PVN taksācijas perioda deklarācija, pieslēdzoties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai (EDS).
PVN taksācijas perioda deklarācijā norādāmo informāciju skatīt Ministru kabineta 15.01.2013. noteikumos Nr. 40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA