Atļauja īpaša pievienotās vērtības nodokļa režīma piemērošanai preču importa darījumos
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Izlaižot preces brīvam apgrozījumam, ar PVN apliekamā persona, kura ir saņēmusi VID atļauju īpašā PVN režīma piemērošanai importa darījumos, par preču importu maksā PVN uzrādot aprēķināto PVN atbilstošā taksācijas perioda PVN deklarācijā.
Aprēķināto nodokli par importētajām ar īpašu režīmu precēm apliekamajai personai ir jānorāda taksācijas perioda PVN deklarācijā (52. vai 53.rindā). Vienlaikus, ja preces tiek izmantotas apliekamiem darījumiem, ar PVN apliekamā persona aprēķināto nodokli atskaita kā priekšnodokli (jānorāda PVN deklarācijas 61.rindā un pārskatā PVN1 I daļā).
Apliekamajai personai ir jāvēršas VID ar iesniegumu, lai saņemtu atļauju īpašā PVN režīma piemērošanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Atļauju VID izsniedz apliekamajai personai:
• kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību iekšzemē;
• kura ir VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas reģistrēts klients;
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Apliekamā persona, kura vēlas piemērot īpašo PVN režīmu preču importa darījumos, vai tās pilnvarotā persona, izmantojot VID EDS, iesniedz VID iesniegumu par atļaujas piešķiršanu.
Iesniegumā norāda veidu, kādā persona vēlas, lai VID tai paziņo lēmumu par atļaujas piešķiršanu, paziņojot pa pastu vai izmantojot EDS.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA