Informācija par fizisko personu, kuras veic saimniecisko darbību un nenodarbina citas personas, mēneša vidējiem darba ienākumiem pa nozarēm
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodrošināta publiski pieejama informācija par to, cik liela ir viena divpadsmitā daļa no fiziskās personas saimnieciskās darbības veicēja deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības nozarē, atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv jāizvēlas sadaļa „Par VID” - „Statistika” - „Darba ņēmēju un fizisko personu ienākumi” - „Fizisko personu ienākumi”.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā www.vid.gov.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā www.vid.gov.lv