Muitas procedūra – galapatēriņš
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Saskaņā ar galapatēriņa procedūru preces var laist brīvā apgrozībā ar atbrīvojumu no nodokļa vai ar samazinātu nodokļa likmi sakarā ar to īpašo izmantojumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura Savienības muitas teritorijā reģistrēta persona, kura spēj garantēt darbību pareizu izpildi.
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Muitas procedūras - galapatēriņš piemērošanai jāsaņem muitas iestādes izdota atļauja, ko piešķir, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:
a) preces izmantos tiem nolūkiem, kas norādīti pieteikumā par atbrīvojumu no nodokļa vai par samazinātu nodokļa likmi;
b) punktā minēto pienākumu nodot citai personai, ievērojot muitas dienestu izklāstītos nosacījumus, kā arī jāaizpilda muitas deklarācija, pievienojot nepieciešamos dokumentus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu 163.pantā noteiktajam un tehnoloģiskā procesa aprakstu.
Muitas deklarāciju muitas iestādē elektroniski iesniedz deklarētājs vai tā pārstāvis. Elektroniska muitas deklarācija tiek iesniegta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS).
Muitas procedūra – galapatēriņš tiek pabeigta, ja:
- preces ir izmantotas mērķiem, kas noteikti, lai piemērotu atbrīvojumu no nodokļa vai samazinātu nodokļa likmi;
- preces ir tikušas izvestas no Savienības muitas teritorijas, tās iznīcina vai ja no tām atsakās par labu valstij;
- ja preces ir izmantotas citiem mērķiem nekā tie, kas noteikti, lai piemērotu atbrīvojumu no nodokļa vai samazinātu nodokļa likmi, un piemērojamais ievedmuitas nodoklis ir samaksāts.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID Muitas pārvaldes Kurzemes MKP daļas Liepājas ostas MKP (muitas iestādes kods 0411)
VID Muitas pārvaldes Kurzemes MKP daļas Ventspils ostas MKP (muitas iestādes kods 0311)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Daugavpils preču stacijas MKP (muitas iestādes kods 0816)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Grebņevas MKP (muitas iestādes kods 0721)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Indras MKP (muitas iestādes kods 0817)
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma