Līgatnes pārceltuves brīvbiļete
Izvēlētā organizācija: Līgatnes novada dome
Īss apraksts:
Brīvbiļete ir atļauja izmantot Līgatnes pārceltuves pakalpojumu bez maksas brīvbiļetē norādītajai personai ar personas īpašumā vai valdījumā esošu vieglo transportlīdzekli
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu brīvbiļeti, brīvbiļetes pieprasītājs vienā no Līgatnes novada domes klientu apkalpošanas centriem (Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā vai Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā) klātienē aizpilda iesnieguma veidlapu par brīvbiļetes piešķiršanu vai nosūta e-pastu ar aizpildītu iesnieguma veidlapu un parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot nepieciešamos dokumentus.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Līgatnes pagasta pārvalde
Pašvaldības centrālā administrācija
E-pasts
2. solis / Iesnieguma apstiprināšana vai noraidīšana
Līgatnes novada domes Kanceleja izvērtē iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un 10 darbdienu laikā pēc visu brīvbiļetes piešķiršanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas sagatavo administratīvā akta projektu – lēmumu par brīvbiļetes piešķiršanu vai atteikumu piešķirt brīvbiļeti. Administratīvo aktu paraksta Līgatnes novada domes priekšsēdētājs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Brīvbiļete tiek izsniegta pieprasītāja iesniegumā norādītajā vēlamajā vienā no Līgatnes novada domes klientu apkalpošanas centriem (Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā vai Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā) brīvbiļetes saņemšanas vietā pēc brīvbiļetes saņēmēja personas apliecinoša dokumenta uzrādīšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Līgatnes pagasta pārvalde
Pašvaldības centrālā administrācija