Atzinums par kultūras pieminekļa saglabāšanu un izmantošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu saņemšanai Rīgā
Izvēlētā organizācija: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Īss apraksts:
Atzinums par kultūras pieminekļa saglabāšanu un izmantošanu atbilstoši VKPAI norādījumiem Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā tiek sniegts, lai personas varētu pretendēt uz nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem
Saņēmēji:
Jebkura persona
Objekta īpašnieks (valdītājs), pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu.
Jāiesniedz VKPAI adresēts iesniegums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Adrese: Pils iela 20, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Adrese: Pils iela 20, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA