Izziņa par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (fiziskām personām)
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodrošināt iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādi un uzskaiti.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona, kas iegādājas iezīmētos (marķētos) naftas produktus izmantošanai apkurē.
Termiņš:
Viena mēneša laikā
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1) Iesnieguma aizpildīšana, nepieciešamo dokumentu pievienošana un iesniegšana VID.
2) Sagatavo dokumentus, nosūta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
3) Sagatavo dokumentus, nosūta izmantojot EDS.
Lai saņemtu izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei, lietotājs iesniedz iesniegumu, saskaņā ar Ministru kabineta 31.07.2007. noteikumu Nr.525 1.pielikumu.
Iesniegumam pievieno:
- attiecīgās sadedzināšanas iekārtas, elektroenerģijas ražošanas iekārtas vai kombinētās iekārtas, kas ražo elektroenerģiju un siltumu (turpmāk – sadedzināšanas iekārta), tehniskās pases kopiju ar norādi par iekārtas jaudu;
- dokumentus, kuri apliecina valdījuma tiesības uz attiecīgo ēku vai tiesības veikt attiecīgās ēkas apsaimniekošanu, un dokumentus, kas satur ziņas par ēkas apkurināmo platību (m2) vai tilpumu pēc ārējiem izmēriem (m3), vai siltumapgādes projektu, kurā norādīts siltuma patēriņš;
-.nepieciešamā iezīmēto (marķēto) naftas produktu veida daudzuma aprēķinu, kurš veikts, izmantojot Ministru kabineta 31.07.2007. noteikumu Nr.525 55.punktā minētās metodes un 50.1. un 50.2.apakšpunktā minētajos dokumentos norādītās ziņas;
- uzglabāšanas tvertņu un sadedzināšanas iekārtu izvietojuma shēmu, norādot degvielas skaitītāja atrašanās vietu;
- skaidrojumu, ja tehniski nav iespējams nodrošināt tvertņu un sadedzināšanas iekārtas saslēgšanu tehnoloģiski vienotā sistēmā;
-ja patērējamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzums pārsniedz 7000 litru gadā:
1) dokumentus, kuri apliecina, ka attiecīgā sadedzināšanas iekārta vai iezīmēto (marķēto) naftas produktu uzglabāšanas tvertne, kura savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu, ir aprīkota ar skaitītāju, kas nodrošina izmantojamā kurināmā patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti;
2) un iezīmētos (marķētos) naftas produktus uzglabā tvertnēs, kas saslēgtas tehnoloģiski vienotā sistēmā, – dokumentus, kas apliecina, ka tā tehnoloģiski vienotās sistēmas tvertne, kura savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu, ir aprīkota ar skaitītāju, kas nodrošina izmantojamā kurināmā patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti;
3) un skaitītājs nav oriģināla attiecīgās sadedzināšanas iekārtas vai iezīmēto (marķēto) naftas produktu uzglabāšanas tvertnes daļa vai tehnoloģiski vienotās sistēmas tvertnes daļa, kura savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu, bet ir uzstādīts atsevišķi,
4) skaitītāja tehniskās pases kopiju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978