Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu noteikšana par nekustamo īpašumu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Likuma 'Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 29. pants pirmā daļa nosaka, ka Zemes īpašniekiem un lietotājiem aizsargājamās teritorijās ir tiesības uz normatīvajos aktos noteiktajiem nodokļu atvieglojumiem. Pakalpojuma būtība noteikt vai iesniedzējam ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus saskaņā ar šo likumu.Slēdzienu Mājokiļu un vides departaments nosūta Rīgas domes pašvaldības ieņēmumu pārvaldei lēmuma pieņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mājokļu un vides departaments
Adrese:
Tālrunis: +371 67012509
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dmv@riga.lv
Pasts Mājokļu un vides departaments
Adrese:
Tālrunis: +371 67012509
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mājokļu un vides departaments
Adrese:
Tālrunis: +371 67012509
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dmv@riga.lv
Pasts Mājokļu un vides departaments
Adrese:
Tālrunis: +371 67012509
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki