Nekustamā īpašuma atbilstības izvērtēšana nodokļa atvieglojumu saņemšanai
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Nodokļa atlaide tiek piešķirta attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekam:  - 50% nodokļa atlaidi var saņemt, ja ēka, kas ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, tiek uzturēta un saglabāta atbilstoši normatīvajiem aktiem par kultūras pieminekļu aizsardzību (Rīgas domes 18.12.2012. saistošo noteikumu Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" (turpmāk - SN) 28.7.punkts), šajā gadījumā ir svarīgs Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk - VKPAI) atzinums, jo atbilstoši likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 5.pantam šī institūcija nodrošina valsts pārvaldes kompetenci kultūras pieminekļu aizsardzības jomā.   - 25% nodokļa atlaidi var saņemt, ja ēka, kas nav iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, bet saskaņā ar  Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" ir atzīta par pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošo vēsturisko apbūvi, kurai noteikta kultūrvēsturiski nozīmīga, autentiska apbūves fronte, ja sabiedrībai tā ir pieejama no publiskās ārtelpas un tā tiek saglabāta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā esošās vēsturiskās apbūves un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanai. Šajā gadījumā VKPAI atzinums nav vajadzīgs (SN 28.8.punkts)   - Gan vienā, gan otrā gadījumā nozīmīgs ir ēkas izskats no publiskās ārtelpas. Piemēram, vērtēšanas kritēriji: ir/nav patvaļīga būvniecība, logu nomaiņa ir veikta atbilstoši ēkas kopējam arhitektoniskajam veidolam un stilam (logi nomainīti ar Būvvaldes saskaņojumu un visai ēkai ir vienādi, bet ne katrs savādāks, kā šobrīd daudzviet tiek praktizēts),  fasāde ir sakopta, bez izdrupumiem, saglabātas autentiskas ieejas durvis un būvgaldniecības izstrādājumi, utt ,  - Šie punkti SN tika iekļauti, lai  veicinātu un stimulētu ēku īpašniekus rūpēties par kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiskās...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klientu apkalpošanas centrs
Adrese:
Tālrunis: +371 67012889
Fakss: +371 67037934
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts kac@riga.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klientu apkalpošanas centrs
Adrese:
Tālrunis: +371 67012889
Fakss: +371 67037934
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts kac@riga.lv
Pasts Klientu apkalpošanas centrs
Adrese:
Tālrunis: +371 67012889
Fakss: +371 67037934
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki