Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Līdzfinansējums ir paredzēts bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (turpmāk - aukle) par pilna laika (ne mazāk kā astoņas stundas dienā) bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, aukle noslēdz līgumu ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu par bērna uzraudzības pakalpojuma sniegšanas līdzfinansēšanu.
Bērna likumiskais pārstāvis elektroniski Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā sniedz informāciju par savam bērnam izvēlēto aukli. Ja bērna likumiskais pārstāvis Iedzīvotāju reģistrā nav reģistrēts kā bērna vecāks (piemēram, bērna ārpusģimenes aprūpes, pirmsadopcijas aprūpes vai aizbildnības nodibināšanas gadījumā), nepieciešams vērsties Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā personīgi, līdzi ņemot dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērnu (bāriņtiesas lēmums, pilnvara u.c.).
Līdz katra mēneša 5. datumam aukle elektroniski Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā iesniedz līdzfinansējuma pieprasījumu par iepriekšējo mēnesi.
Pašvaldība pārskaita auklei uz savstarpēji noslēgtajā līgumā norādīto kontu pašvaldības līdzfinansējumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Izglītības, kultūras un sporta departaments
Klātiene
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Izglītības, kultūras un sporta departaments
Pasts
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Izglītības, kultūras un sporta departaments
Telefons
+371 67026817
+371 80000800
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Izglītības, kultūras un sporta departaments