Kompensācijas dzīvnieku infekcijas slimību gadījumos
Izvēlētā organizācija: LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Īss apraksts:
Kompensāciju piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Kārta ir atvērta
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešams aizpildīt atbilstošās veidlapas. Uz atbalstu var pieteikties pretendents, kas ir reģistrēts kā klients Lauku atbalsta dienestā. Sīkāka informācija, kā kļūt par LAD klientu, pieejama mājas lapā www.lad.gov.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā LAD e-pakalpojums
Klātiene
Austrumlatgales RLP
Dienvidkurzemes RLP
Dienvidlatgales RLP
Klientu apkalpošanas daļa Rīgā
Lielrīgas RLP
Parādīt visus...
E-pasts lad@lad.gov.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lai saņemtu zaudējumu kompensāciju, dzīvnieku īpašnieks 10 darbdienu laikā pēc Pārtikas veterinārā dienesta inspektora akta saņemšanas iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē nepieciešamos dokumentus dokumentus
Maksājumi: Skatīt maksājumus

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA