Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turētāja maiņas reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
E-pakalpojuma ietvaros persona tiešsaistē var veikt mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas tiesību nodošanu citai fiziskai personai, apstiprināt turēšanas tiesību pārņemšanu un veikt nodoto turēšanas tiesību anulēšanu
Saņēmēji:
Fiziska persona
Lauksaimniecības datu centrā piereģistrēto mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieki.
Termiņš:
Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pieteikšanās pakalpojumam
Fiziska persona piesakās e-pakalpojuma „Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turētāja maiņas reģistrācija” saņemšanai un piekrīt e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasa personai īpašumā reģistrēto un turējumā iegūstamo mājdzīvnieku sarakstus
Pieprasa LDC sarakstu ar personai īpašumā reģistrētajiem mājdzīvniekiem un sarakstu ar turējumā iegūstamajiem mājdzīvniekiem. Ja kādā no sarakstiem tiek atgriezts vismaz viens ieraksts, tad tiek attēlots saraksts. Savukārt, ja nav ierakstu, tad lietotājam parāda atbilstošu paziņojumu un ir iespēja pabeigt pakalpojumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Iepazīstas ar sev īpašumtiesībās reģistrēto un iegūstamo mājdzīvnieku sarakstiem
Pakalpojuma saņēmējam tiek parādīti divi saraksti:
- īpašumtiesībās reģistrētie mājas (istabas) dzīvnieki;
- mājas (istabas) dzīvnieki, kuru turētāja tiesības paredzēts nodot sistēmā pašreiz autorizētai personai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Ievada mājdzīvnieka turētāja tiesību nodošanas notikuma datus
Ja Pakalpojuma saņēmējs ir izvēlējies nodot sava mājdzīvnieka turētāja tiesības citai personai, tad ievada atbilstošos notikuma datus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Turētāja tiesību operācijas
Pakalpojumu izmantojoša persona var apstiprināt, noraidīt vai nodot turētaja tiesības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
6. solis / Notikumu attēlošana
Tiek attēloti paziņojumi kuri ir saistīti ar notikumu apstrādi (notikumu reģistrācija, kļūdas paziņojum).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
7. solis / Pakalpojuma pabeigšana
Pakalpojuma saņēmējs beidz darbu ar e-pakalpojumu, notiek pāreja portālā uz dzīves situāciju „Lauksaimniecība”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus