Zemes īpašuma tiesību dokumentu sagatavošana un izsniegšana. Lēmumu pieņemšana par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, kā arī lēmumu pieņemšana par līdzvērtīgas zemes piešķiršanu bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem. Izziņas
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Izsniegt fiziskām un juridiskām personām Rīgas pilsētas zemes komisijas arhīvā pieejamo informāciju - lēmumus, atzinumus, izziņas, dokumentu kopijas, dokumentu dublikātus. Pieņemt atzinumus, lēmumus,  par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, par līdzvērtīgas zemes nodošanu īpašumā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients nosūta iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi vai iesniedz iesniegumu Rīgas pilsētas zemes komisijā, vai nosūta iesniegumu pa pastu Rīgas pilsētas zemes komisijai. Jāuzrāda pase vai personas identifikācijas karte. Pilvarotajām personām jauzrāda arī pilnvaras orģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pilsētas zemes komisija
Adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +37167181207
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts zemkom@riga.lv
Pasts Rīgas pilsētas zemes komisija
Adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saskaņā ar MK 2006.gada 21.novembra noteikumiem Nr.940 "Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem":
1) kopija no zemes komisijas arhīva dokumentiem (formāts A4) - EUR 0,09;
2) apliecināta kopija  no zemes komisijas arhīva dokumentiem (formāts A4) - EUR 4,30;
3) dokumentu apstrāde vai dublikāta izgatavošana no datubāzes vai arhīva dokumentiem  (formāts A4) -  EUR 4,65.
Par šiem pakalpojumiem klients veic apmaksu Rīgas pilsētas pašvaldībai, reg.nr.90011524360, uz kontu LV67NDEA0020100001010, Bankas kods NDEAL2X, Banka Luminor Banka AS.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klients pakalpojumu klātienē var saņemt Rīgas pilsētas zemes komisijā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvaru) vai sagatavotais dokuments tiek nosūtīts uz iesniegumā norādīto adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pilsētas zemes komisija
Adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +37167181207
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki