Kadastra informācija pašvaldībām lēmumu pieņemšanai darījumiem ar lauksaimniecības zemi
Izvēlētā organizācija: VALSTS ZEMES DIENESTS
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (turpmāk - VZD) līdz elektroniskā pakalpojuma izveidei portālā www.latvija.lv sniedz pakalpojumu, lai pašvaldību komisijas nodrošinātu ar kadastra teksta datiem, kas tām nepieciešami likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” noteiktā  uzdevuma – izvērtēt tiesiskumu darījumiem ar lauksaimniecības zemi – izpildei.

Pēc pašvaldības pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz kadastra informāciju par visiem Latvijas Republikas teritorijā personai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem un zemes vienībām:
- ja Kadastra informācijas sistēmā uz personas vārda ir reģistrēti nekustamie īpašumi – kadastra informāciju „Kadastra informācija pašvaldībām (lēmumu pieņemšanai darījumiem ar lauksaimniecības zemi)”;
- ja Kadastra informācijas sistēmā uz personas vārda nav reģistrēti nekustamie īpašumi –informāciju par to, ka uz personas vārda nav reģistrēti nekustamie īpašumi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīga saņemt vietējā pašvaldība.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz rakstveida pieprasījumu, kurā norādīts pamatojums informācijas saņemšanai un informācijas saņemšanas veids.

VZD kadastra informāciju sniedz bez maksas, sagatavojot to bez paraksta, neizmantojot veidlapas:
–  elektroniskā veidā (PDF formātā) kā izdruku no Kadastra informācijas sistēmas, ja Kadastra informācijas sistēmā uz personas vārda ir reģistrēti nekustamie īpašumi;
–  informāciju, ka Kadastra informācijas sistēmā uz personas vārda nekustamie īpašumi nav reģistrēti, ja Kadastra informācijas sistēmā uz personas vārda nav reģistrēti nekustamie īpašumi.

VZD kadastra informāciju sniedz par maksu, sagatavojot to ar parakstu un izmantojot veidlapas elektroniska (PDF formātā vai elektroniskās tabulas veidā (Excel)) vai papīra dokumenta veidā.

Lai nodrošinātu elektroniskajā pastā sūtītu fizisko personu datu aizsardzību, VZD Kadastra informāciju, kas satur fizisko personu datus, izsniedz, izmantojot elektroniskā pasta adresi, ja pašvaldība saņēmusi paroli.

Lai saņemtu paroli, pašvaldībai, pirmo reizi pieprasot datus, informācijas pieprasījumā papildus jānorāda:
- elektroniskā pasta adresi, uz kuru VZD būs jānosūta dati;
- vārdu un uzvārdu, amatu un ziņas par pārstāvības tiesībām personai, kuru pašvaldība pilnvaro tās vārdā parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu un saņemt paroli;
- VZD klientu apkalpošanas centru, kurā vēlas saņemt paroli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu);
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Cēsis
Daugavpils
Gulbene