Zemes vienības, zemes vienības daļas reģistrācija, aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu pabeigšanas un zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas Valsts zemes dienestā (turpmāk -VZD), VZD veic zemes vienības, zemes vienības daļas datu aktualizāciju no kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem Kadastra informācijas sistēmā.

Pakalpojuma izpildes rezultātā Kadastra informācijas sistēmā  tiek aktualizēti zemes vienības, zemes vienības daļas dati un aprēķināta tās kadastrālā vērtība.

Pēc ierosinātāja pieprasījuma, pakalpojuma izpildes rezultātā VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus un ierosinātāja iesniegumu kadastra objekta reģistrācijai vai datu aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā iesniedz zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pakalpojuma saņemšana
Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanā sertificēta persona var veikt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbības un sadarboties ar VZD, pamatojoties uz noslēgtu rakstveida vienošanos - Līgumu par sadarbību mērniecības darbu veikšanai.

Sadarbības modelis nodrošina nepieciešamo datu saņemšanu un zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas elektronisku iesniegšanu, izmantojot VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālu www.kadastrs.lv.

Detalizētu informāciju par pakalpojumiem, var iegūt zemāk pievienotajās saitēs:
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Ģeodēzisko darbu veikšanai