Zemes vienības, zemes vienības daļas reģistrācija, aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu pabeigšanas un zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas Valsts zemes dienestā (turpmāk -VZD), VZD veic zemes vienības, zemes vienības daļas datu aktualizāciju no kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem Kadastra informācijas sistēmā.

Pakalpojuma izpildes rezultātā Kadastra informācijas sistēmā  tiek aktualizēti zemes vienības, zemes vienības daļas dati un aprēķināta tās kadastrālā vērtība.

Pēc ierosinātāja pieprasījuma, pakalpojuma izpildes rezultātā VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus un ierosinātāja iesniegumu kadastra objekta reģistrācijai vai datu aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā iesniedz zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pakalpojuma saņemšana:
Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanā sertificēta persona var veikt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbības un sadarboties ar VZD, pamatojoties uz noslēgtu rakstveida vienošanos - Līgumu par sadarbību mērniecības darbu veikšanai (skat. saiti "Sadarbības līguma noslēgšana ar VZD" šeit zemāk).

Sadarbības modelis nodrošina nepieciešamo datu saņemšanu un zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas elektronisku iesniegšanu, izmantojot VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālu www.kadastrs.lv.

Zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus kadastra objekta reģistrācijai vai datu aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā iesniedz kopā ar ierosinātāja (zemes īpašnieka) iesniegumu un saņem zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējs (skat. saiti "Datu reģistrācijas/aktualizācijas process" šeit zemāk).

Ierosinātāja iesniegumu zemes vienību sadalei vai apvienošanai viena nekustamā īpašuma sastāvā, kas vienlaikus adresēts VZD un attiecīgajai rajona (pilsētas) tiesai, iesniedz VZD (skat. saites "Iesnieguma, kas adresēts VZD un zemesgrāmatai, noformēšana", "Iesniegums, kas adresēts VZD un zemesgrāmatai (elektroniskai aizpildīšanai) vai (PDF)"  šeit zemāk).

Ja kadastra objekta reģistrācija vai datu aktualizācija nav saistīta ar zemesgrāmatā ierakstītu zemes vienību sadali vai apvienošanu viena nekustamā īpašuma sastāvā, ierosinātāja (zemes īpašnieka) iesniegumu kadastra objekta reģistrācijai vai datu aktualizācijai adresē VZD (skat. saites "Iesnieguma, kas adresēts VZD, noformēšana" un "Iesniegums datu reģistrācijai/aktualizācijai, kas adresēts VZD" šeit zemāk).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Ģeodēzisko darbu veikšanai
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene Korporatīvo klientu un datu izsniegšanas daļa
Adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rīga
Adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67038800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Citi elektroniski kanāli E-adrese