Informācijas saņemšana zemes kadastrālās uzmērīšanas vajadzībām
Izvēlētā organizācija: VALSTS ZEMES DIENESTS
Īss apraksts:
Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai sastāv no teksta datiem PDF formātā un telpiskiem datiem (kadastra kartes) vektordatu formātā, kurus pieprasa un saņem portālā www.kadastrs.lv.

Zemes kadastrālās uzmērīšanas speciālists portālā var pieprasīt un saņemt:
- kadastra teksta un telpiskos datus;
- arhīva dokumentus;
- kadastra apzīmējumus;
- pirmsreģistrētas būves kadastra apzīmējumus;
- iepriekš veiktās ZKU vektordatus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus kopā ar ierosinātāja iesniegumu zemes vienības datu aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā iesniedz un saņem zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējs.
Termiņš:
Nekavējoties tiešsaistē vai 5 darba dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pakalpojuma saņemšana
Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanā sertificēta persona var veikt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbības un sadarboties ar VZD, pamatojoties uz noslēgtu rakstveida vienošanos - Līgumu par sadarbību mērniecības darbu veikšanai.

Detalizētu informāciju par pakalpojumiem, var iegūt zemāk pievienotajās saitēs.
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA