Derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pase
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Nodrošināt derīgo izrakteņu kompleksu, racionālu, vidi saudzējošu un ilgtspējīgu izmantošanu
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, kā arī pa pastu vai pa e-pastu (nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu).Jāiesniedz iesniegums derīgo izrakteņu ( izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pases saņemšanai (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas kārtība" 6. un 7. punktu) un tam pievienotajiem dokumentiem ( oriģināli vai apstiprinātas kopijas)
Ja nav iesniegta visa Ministru kabineta noteikumu Nr.696 punktos 6. un 7., minētā informācija, Valsts vides dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemāsnas rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, personām, kurām uzņēmumā nav paraksta tiesības, jāuzrāda pilnvara atļaujas saņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki