Pazemes ūdeņu atradnes pase
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Pakalpojuma saņēmējs: jebkura persona.

Laika posms, kurā iestāde sniedz pakalpojumu: maksimālais termiņš – 1 mēnesis.


Pakalpojuma maksa: Jāsamaksā valsts nodeva, saskaņā ar 19.12.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi”.


Pakalpojuma pieteikšanas apraksts:
1. Pakalpojumu var saņemt:
• Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;
• Zemes īpašnieka pilnvarotā persona;
• Persona, kas ar zemes īpašnieku vai pilnvaroto personu noslēgusi līgumu.
2. Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Valsts vides dienestā, kā arī pa pastu vai pa e-pastu (nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu).
3. Jāiesniedz iesniegums pazemes ūdeņu atradnes pases saņemšanai (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 11.punktu) ar tam pievienotajiem dokumentiem (oriģināli vai apstiprinātas kopijas).
4. Iesnieguma veidlapa: http://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/veidlapas/.


Pakalpojuma saņemšanas apraksts:
1. Pazemes ūdeņu atradnes pasi saņemt klātienē vai pa pastu.
2. Saņemot pasi klātienē, uzrāda:
• Fiziska persona – personu apliecinošs dokuments;
• Juridiskās personas pārstāvis – dokuments (pilnvara), kas apliecina, ka pārstāvis ir pilnvarots saņemt licenci juridiskās personas vārdā, ja personai komercreģistrā nav reģistrētas juridiskās personas pārstāvniecības tiesības.
3. Brīdinājums:
• Nesamaksājot nodevu, pases izsniegšana tiks atteikta.


Pārsūdzības iespējas:
Vides pārraudzības valsts birojā.


Normatīvo aktu uzskaitījums, kas attiecas uz pakalpojumu:
04.06.1996. Likums „Par zemes dzīlēm”;
06.09.2011. Ministru kabineta noteikumi Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”.


Noderīga informācija:
Rekvizīti valsts nodevas samaksai:
Saņēmējs:...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt:
• Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;
• Zemes īpašnieka pilnvarotā persona;
• Persona, kas ar zemes īpašnieku vai pilnvaroto personu noslēgusi līgumu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Maksimālais termiņš – 1 mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Pakalpojumu var saņemt:
• Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;
• Zemes īpašnieka pilnvarotā persona;
• Persona, kas ar zemes īpašnieku vai pilnvaroto personu noslēgusi līgumu.
2. Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Valsts vides dienestā, kā arī pa pastu vai pa e-pastu (nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu).
3. Jāiesniedz iesniegums pazemes ūdeņu atradnes pases saņemšanai (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 11.punktu) ar tam pievienotajiem dokumentiem (oriģināli vai apstiprinātas kopijas).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Pazemes ūdeņu atradnes pasi saņemt klātienē vai pa pastu.
2. Saņemot pasi klātienē, uzrāda:
• Fiziska persona – personu apliecinošs dokuments;
• Juridiskās personas pārstāvis – dokuments (pilnvara), kas apliecina, ka pārstāvis ir pilnvarots saņemt licenci juridiskās personas vārdā, ja personai komercreģistrā nav reģistrētas juridiskās personas pārstāvniecības tiesības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...