Piekrišanas sniegšana zemesgabala iegūšanai/saglabāšanai īpašumā
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 5.nodaļā noteiktajos gadījumos fiziskas un juridiskas personas var reģistrēt īpašuma tiesību maiņu zemesgrāmatā, tikai saņemot pilsētas domes priekšsēdētāja piekrišanu zemes iegūšanai/saglabāšanai īpašumā. Piekrišana tiek noformēta izziņas veidā un to paraksta Rīgas domes priekšsēdētājs vai Rīgas domes priekšsēdētāja pilnvarotā persona, ja iesniegumā norādītais zemes izmantošanas mērķis atbilst Rīgas teritorijas plānojumam un ir ievēroti likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 21.pantā ietvertie ierobežojumi.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziskas un juridiskas personas, kuras var iegūt īpašumā zemi ar ierobežojumiem, kas noteikti likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 5.nodaļā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Fiziskas un juridiskas personas, kuras var iegūt īpašumā zemi ar ierobežojumiem, kas noteikti likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 5.nodaļā, iesniedz iesniegumu par piekrišanas sniegšanu zemesgabala iegūšanai/saglabāšanai īpašumā (brīvā formā vai, izmantojot piedāvāto paraugu) adresētu Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldei, kam pievienots darījuma akts vai cits īpašuma tiesības pāreju apliecinošs dokuments vai tā kopija.
Iesniegumu, kam pievienots darījuma akts vai cits īpašuma tiesības pāreju apliecinošs dokuments vai tā kopija, var iesniegt klātienē, nosūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu uz e-pasta adresi vai nosūtīt pa pastu.

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams*.

* Izņēmuma gadījumos, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167026151, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67026151
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dia@riga.lv
Pasts Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvalde
Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona Rīgas domes priekšsēdētāja vai Rīgas domes priekšsēdētāja pilnvarotās personas parakstītu izziņu par piekrišanu zemes gabala iegūšanai/saglabāšanai īpašumā var saņemt klātienē, e-pastā vai pa pastu.

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams*.

* Izņēmuma gadījumos, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167026151, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67026151
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki