Lēmuma izsniegšana par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
Izvēlētā organizācija: Siguldas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pirmpirkuma tiesības ir pašvaldībām ar likumu piešķirta priekšrocība nopirkt nekustamo īpašumu pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja īpašnieks to ir nolēmis pārdot (noslēdzis līgumu par tā pārdošanu ar trešo personu) un nekustamais īpašums ir nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai.
Šāda izskatīšanas un dokumentu pieņemšanas un izsniegšanas kārtība darbojas uz visiem nekustamajiem īpašumiem, izņemot lauksaimniecības zemes.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Iesniegumu var iesniegt nekustamā īpašuma pārdevējs vai pircējs, vai pilnvarotā persona (uzrādot pilnvaru)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
5 darba dienu laikā pēc pirkuma līguma iesniegšanas pašvaldība sagatavo izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības, vai 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma iesniegšanas dome pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pārdevējs vai pircējs iesniedz pirkuma līgumu vai tā norakstu (uzrādot pirkuma līguma oriģinālu), kā arī iesniegumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums mājas lapā
Klātiene Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrs
Adrese: Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis: 80000388
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Siguldas novada pašvaldība
Adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Iesnieguma izskatīšana
Ja nekustamais īpašums nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, atbildīgais darbinieks ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā sagatavo izziņu par atteikšanos izmantot pirmpirkuma tiesības. Ja nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu no tām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izziņas vai domes lēmuma izsniegšana klātienē vai ar pasta starpniecību
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrs
Adrese: Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis: 80000388
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Siguldas novada pašvaldība
Adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: