Nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšana vai maiņa (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšana vai maiņa. Pakalpojuma saņēmējs ir konkrētā zemes gabala īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Saņēmējs ir konkrētā zemes gabala īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Alūksnes novada pašvaldībai adresētu iesniegumu var iesniegt:
• klātienē;
• pa pastu;
• elektroniskā veidā, parakstītu ar elektronisko parakstu;
• elektroniski nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi dome@aluksne.lv.

Iesniegumā norādāmās ziņas:
• adresāts;
• iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs saziņai ar iesniedzēju;
• iesniegumā norāda zemes gabala kadastra apzīmējumu un jauno nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. Ja zemes gabalam tiek pieprasīti vairāki nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, nepieciešama skice ar mērķu sadalījumu zemes gabalā;
•norāde, kā iesniedzējs vēlas saņemt atbildi – personīgi, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64381496
Fakss: 64381150
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
2. solis / Saņemšanas solis
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi, pa pastu vai tikai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64381496
Fakss: 64381150
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301