Regulāra nekustamo īpašumu tirgus datu saņemšana
Izvēlētā organizācija: VALSTS ZEMES DIENESTS
Īss apraksts:
Ja regulāri nepieciešami Nekustamā īpašuma tirgus darījumu dati, iespējams iegūt informāciju par Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā reģistrētajiem darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem (darījuma objekta identifikators, darījuma datums, darījuma summa), kā arī darījuma objektu raksturojošus Kadastra datus (platību, lietošanas veidu, mērķi, istabu skaitu u.tml.).

Darījuma dati ir pieejami grupēti noteiktās standartkopās pa visu Latvijas teritoriju, sākot no 1999.gada.
Viena standartkopa sastāv no datiem par darījumiem ar viena veida objektiem (zemi vai būvēm, zemi un būvēm, vai telpu grupām) viena kalendārā gada laikā noteiktā teritorijā.
Visa Latvijas teritorija sadalīta aktivitātes ziņā līdzīgās 15 grupās. Piemēram, viena standartkopa ir visi dati par darījumiem ar zemi Rīgā 2012.gadā.

Pakalpojums ir pieejams ikvienam interesentam, kurš ar VZD ir noslēdzis datu abonēšanas līgumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
8
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Tirgus darījumu datu abonēšanai ikviens interesents var pieteikties, aizpildot un nosūtot elektroniski pieteikuma veidlapu uz elektroniskā pasta adresi klienti@vzd.gov.lv.

Iesniedzot pieprasījumu par regulāru datu saņemšanu, tiek slēgts abonēšanas līgums, kurā noteikti arī datu izmantošanas nosacījumi.
Iespējamie datu izmantošanas noteikumu veidi:
1. gala lietotājam noteikumi atļauj izmantot datus tikai un vienīgi savām vajadzībām bez tiesībām tos izmantot pakalpojumu sniegšanai vai nodot izmantošanai trešajai personai;
2. pakalpojumu sniedzējam noteikumi atļauj datus izmantot savām vajadzībām un iekļaut tos sniegtajos pakalpojumos,  bez tiesībām datu kopu nodot izmantošanai trešajai personai.

Abonēšanas līgums tiek slēgts ne mazāk kā uz 1 (vienu) gadu. Datus iespējams pieprasīt elektroniski no noslēgtajā līgumā norādītā elektroniskās pasta adreses.

Pēc pieteikuma veidlapas saņemšanas, Valsts zemes dienests sagatavo līgumprojektu par Tirgus darījumu datu abonēšanu, atbilstoši pieteikumā norādītājam (divu nedēļu laikā). Līgumprojektu nosūta parakstīšanai vai informē klientu par saņemšanas iespējām klātienē, atbilstoši pieteikuma veidlapā norādītajam.

Pēc līguma noslēgšanas, Jums ir iespējams pasūtīt nekustamā īpašuma tirgus darījuma datus jebkurā laikā par jebkuru teritoriju un darījumu veidu.

Datus saņemsiet uz līgumā norādīto elektroniskā pasta adresi 8 darba dienu laikā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Korporatīvo klientu un datu izsniegšanas daļa
Adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pasūtījuma saņemšana
Datu standartkopas Valsts zemes dienests sagatavo elektroniskā veidā MS Excel elektroniskās tabulas (*.xls) formātā un nosūta klientam uz e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Kadastrs.lv: Mans konts