Liepājas pašvaldības pirmpirkuma tiesību izskatīšana (Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde”)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Pirmpirkuma tiesības ir pašvaldībām ar likumu piešķirta priekšrocība nopirkt nekustamo īpašumu pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja īpašnieks to ir nolēmis pārdot (noslēdzis līgumu par tā pārdošanu ar trešo personu) un nekustamais īpašums ir nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nekustamā īpašuma pārdevējs vai pircējs (vai viņu pilnvarotā persona).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
5 darba dienu laikā, ja pašvaldība atteikusies izmantot pirmpirkuma tiesības, bet 20 darba dienu laikā, ja pašvaldība piekritusi izmantot pirmpirkuma tiesības.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pārdevējam vai pircējam (fiziskai vai juridiskai personai) klātienē LPPI “Nekustamā īpašuma pārvalde” jāiesniedz pirkuma līgums vai tā noraksts (uzrādot pirkuma līguma oriģinālu), kā arī pilnvarojumu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu) pārstāvēt pārdevēju vai pircēju nekustamā īpašuma pārdošanā un/vai ar to saistīto darbību veikšanā, ja pirkuma līgumu vai tā norakstu par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu iesniedz pārdevēja vai pircēja pilnvarotā persona, vai persona, kurai nav tiesību pārstāvēt pārdevēju vai pircēju – juridisku personu.

Konsultācijas par pakalpojumu un iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 04707.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LPPI “Nekustamā īpašuma pārvalde”
Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04708
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 6 34 04707
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
• Ja pašvaldība atteikusies izmantot pirmpirkuma tiesības, 5 darba dienu laikā (pēc pirkuma līguma vai tā noraksta iesniegšanas pašvaldībā) tiek izsniegta izziņa par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu.
• Ja pašvaldība piekritusi izmantot pirmpirkuma tiesības, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldības funkcijas, 20 darba dienu laikā (pēc pirkuma līguma vai tā noraksta iesniegšanas pašvaldībā) tiek izsniegts domes lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Pēc izziņas saņemšanas par Liepājas pilsētas pašvaldības atteikumu no pirmpirkuma tiesībām, personai ir tiesības reģistrēt zemesgrāmatā nekustamā īpašuma īpašnieku maiņu.

Izziņu vai domes lēmumu var saņemt:
- klātienē,
- pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LPPI “Nekustamā īpašuma pārvalde”
Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04708
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts LPPI “Nekustamā īpašuma pārvalde”
Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: