Zemes nomas līgumu slēgšana
Izvēlētā organizācija: Krāslavas novada dome
Īss apraksts:
Ieinteresētā persona iegūst nomas tiesības uz zināmu termiņu lietot pašvaldības zemi dažādiem mērķiem, piemēram, lauksaimnieciskās darbības veikšanai, īpašumā esošo ēku uzturēšanai, sakņu dārza nomai, saimnieciskajai darbībai u.c.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu, jāraksta iesniegums, kurā jānorāda:
- nomājamās zemes adrese;
- kadastra apzīmējums;
- ja vēlas nomāt daļu zemes, tās platība;
- vēlams grafiskais pielikums;
- mērķis, kādam noma nepieciešama.

Katrā konkrētajā gadījumā var tikt pievienoti dažādi dokumenti, piemēram, pilnvaras, mantojuma apliecības, pirkuma līgumi, zemesgrāmatu apliecības.

Ja minēto iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, iesniedzējs iesniegumu un tam pievienoto papīra formā sagatavoto dokumentu elektroniskās kopijas apliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, kā arī norāda, vai atbildi vēlas saņemt elektroniska dokumenta formā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Būvvalde
Klātiene Krāslavas novada būvvalde
Adrese: Skolas iela 7, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
Tālrunis: 65620274
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Būvvalde
Adrese: Skolas iela 7, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 65620274
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pozitīva lēmuma gadījumā personai vai tās pilnvarotai personai jāierodas būvvaldē, lai parakstītu līgumu, vai līgums tiek parakstīts elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus