Darījuma akta projekta sagatavošana un apliecināšana
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Bāriņtiesa apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 eiro.

Darījuma dalībnieki iesniedz bāriņtiesai sagatavotu darījuma akta projektu vai vēršas bāriņtiesā ar lūgumu sagatavot darījuma akta projektu pēc viņu vārdiem.

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic bāriņtiesas apliecinājumus, kas juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Apmeklētāju pieņemšanas laikā.

Bāriņtiesa apliecinājumus var veikt arī ārpus bāriņtiesas telpām, personas dzīvesvietā, ja persona slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ nevar ierasties bāriņtiesā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Darījuma dalībnieki iesniedz bāriņtiesai sagatavotu darījuma akta projektu vai vēršas bāriņtiesā ar lūgumu sagatavot darījuma akta projektu pēc viņu vārdiem.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
• Personu apliecinošs dokuments;
• Darījuma akta sastādīšanai nepieciešamie dokumenti;
• Pilnvaras kopija (uzrādot oriģinālu), ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona.

Dokumentus var iesniegt gan klātienē, gan pa pastu, gan pa e-pastu, ja dokumenti tiek sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un ir apliecināti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (elektronisko parakstu vēlams uzlikt uz katra iesniedzamā dokumenta atsevišķi).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Bāriņtiesas pārstāvja pieņemšana Vietalvas pagasta pārvaldē
Klintaines pagasta pārvalde
Pļaviņu novada bāriņtiesa
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana iespējama tikai klātienē:
1) 1. maija ielā 10-7, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, LV-5120;
2) Klintaines pagasta pārvalde „Kūlīšos” Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā, LV-5120;
3) Vietalvas pagasta iedzīvotājus pieņem „Pagastmāja” Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā, LV-5120.

Darījuma akta projekta sagatavošanas maksa – 11.38 eiro,
darījuma akta projekta apliecināšanas maksa – 7.11 eiro.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Bāriņtiesas pārstāvja pieņemšana Vietalvas pagasta pārvaldē
Klintaines pagasta pārvalde
Pļaviņu novada bāriņtiesa