Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
1.Persona reģistrācijas secībā saņem uzaicinājumu divu nedēļu laikā ierasties Mājokļu un vides departamenta (turpmāk - Departaments) Juridisko konsultāciju nodaļā (turpmāk - Nodaļa) un iesniegt Reģistrācijas komisijas lēmumu par noteikto dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta (turpmāk - Pabalsts) apmēru tā aktualizācijai.
2. Pēc Reģistrācijas komisijas lēmuma aktualizēšanas, persona viena mēneša laikā iesniedz Nodaļā nepieciešamos dokumentus Pabalsta saņemšanai.
3. Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija pieņem lēmumu par Pabalsta piešķiršanu.
4. Departamenta direktors izdod rīkojumu pārskaitīt personai piešķirto Pabalstu pārdevēja, izīrētāja, iznomātāja vai bankas darījuma kontā.
Piezīme. Pakalpojums patreiz nav pieejams līdz brīdim, kad budžetā būs paredzēti līdzekļi pabalstu izmaksai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Palīdzības reģistrā reģistrēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
52
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš var būt īsāks, ja persona nepieciešamos dokumentus iesniedz ātrāk kā viena mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona ierodas Departamenta Nodaļā un iesniedz dokumentus (speciala veidlapa).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļa
Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67105683, 67012509
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona ierodas Departamenta Nodaļā un saņem Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas lēmumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļa
Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67105683, 67012509
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki